ดันทรง ฮาวาย ดันทรง Hawaii

ดันทรง Hawaii
ดันทรง Hawaii เป็นดันทรง แบบมีโครง

เต็มใบ มี 2 แบบให้เลือก

1 แบบโฟมบาง ความจุลดลงเล็กน้อย กระเป๋าอยู่ทรง

2. แบบโฟมหนา ความจุหายประมาณ หนังสือ 1 เล่ม กระเป๋าเป็นทรงดีมาก

วิธีติดตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *