ดันทรง ฮาวาย ดันทรง Hawaii

เต็มใบ มี 2 แบบให้เลือก 1 แบบโฟมบาง ความจุลดลงเล็กน้อย กระเป๋าอยู่ทรง 2. แบบโฟมหนา ความจุหายประมาณ หนังสือ 1 เล่ม กระเป๋าเป็นทรงดีมาก วิธีติดตั้ง